Temel Docker Komutları

Docker imaj ve container'ları ile çalışırken kullanılan en temel linux komutları aşağıdaki gibidir.

Tüm çalışan Docker container'larını listelemek için:

docker ps

Tüç çalışan ve durdurulmuş Docker container'larını listelemek için:

docker ps -a

Docker imajından yeni bir container başlatıp çalıştırmak için:

docker run ––name=<Sizin Vereceğiniz Herhangi Bir İsim> <docker-imajı>

(Eğer --name parametresiyle bir isim vermezseniz docker herhangi bir isim verir.)

Docker imajından interaktif modda yeni bir container başlatıp çalıştırmak için:

docker run -it ––name=<Sizin Vereceğiniz Herhangi Bir İsim> <docker-imajı>

Çalışan Docker imajının içine girip bash komutlarını çalıştırmak için:

sudo docker exec -it <image_id> bash

Bir Docker container'ını durdurmak için:

sudo docker stop <image_id>

Bir Docker container'ını tamamen kaldırmak için:

sudo docker rm <image_id>