Cordova Android Facebook Login İşlemi

Bu yazımızda sadece Facebook login işlemini anlatacağım. Dolayısıyla Cordova’da proje oluşturmayı plugin yüklemeyi bildiğinizi farzediyorum. Aslında birçok yerde bu konu anlatılmış fakat  hem Türkçe bir kaynak olsun hem de karşılaştığım problemi de göstermek amacıyla bu yazıyı kaleme aldım.

1. Adım: Cordova’da  projemizi oluşturuyoruz.

$ cordova create fbLogin com.uygulama.fbLogin "Facebook Login"

2. Adım: projemize android platformunu ekliyoruz.

$ cd fbLogin
$ cordova platform add android

3. Adım: Facebook Android Login projesini facebook ta oluşturuyoruz…

waiting

Add New App butonuna basarak yeni bir proje oluşturuyoruz

waiting

Projemizin adını yazıyoruz ve Create App ID butouna basıyoruz.

waiting

Projemiz için Facebook Login ürününü seçiyor Set Up butonuna basıyoruz.

waiting

Android projesini seçerek devam ediyoruz.

waiting

Android seçildikten sonra akordiyon adımlarda 3. adımda (3. Tell Us about Your Android Project) projemizin genel adını ve mainactivity dosyasının adını giriyoruz.

waiting

Açılan popupta Use this package name butonuna basarak devam ediyoruz.

waiting

Akordiyon adımlarda 4. adımda (Add Your Development and Release Key Hashes) bize verilen key üretme kodu yardımıyla key üretiyoruz. Bu kodu bilgisayarımıza göre düzenlemeyi unutmayalım. Mac veya linux içinde kodu sayfada bulabilirsiniz

$ keytool -exportcert -alias androiddebugkey -keystore "C:\Users\USERNAME\.android\debug.keystore" | "PATH_TO_OPENSSL_LIBRARY\bin\openssl" sha1 -binary | "PATH_TO_OPENSSL_LIBRARY\bin\openssl" base64

Kodu konsola girip enter tuşuna basınca ürettiği keyi Key Hashes alanına ekliyor ve kaydediyoruz.

4. Adım: Projeye plugin’i ekliyoruz

$ cordova plugin add cordova-plugin-facebook4 --save --variable APP_ID="632531203766380" --variable APP_NAME="Kapisma"

5. adım proje dizinindeki config.xml dosyasının içine aşağıdaki kodu ekliyoruz

<platform name="android"> <preference name="android-minSdkVersion" value="16" /> </platform>

6. adım projenin bulunduğu dizinde /platforms/android/app/src/main/res/values/strings.xml

dosyasına aşağıdaki gibi facebook projesinin app id sini ve facebook projesinin adını yazıyoruz

<string name="fb_app_id">742711486199830</string>
<string name="fb_app_name">AndroidLogin</string>

7. adım artık kodumuzu kullanabiliriz

index.html dosyasının içine bir buton ekleyelim.

<button id="facebookLogin">Facebook Giriş</button>

javascript dosyası içine ise aşağıdaki kodu ekliyoruz.

$("#facebookLogin").on(buttonMainAction, function (e){
    facebookConnectPlugin.login(["public_profile", "email"],
      function(result){
        console.log(JSON.stringify(result));
        facebookConnectPlugin.api("/me?fields=email,name,picture", ["public_profile", "email"], 
          function(userData){
            alert(JSON.stringify(userData));
          },
          function(error){
            alert(JSON.stringify(error));
          }
        )
      },
      function(error){
        alert(JSON.stringify(error));
      }
    );
  });
}