'Unable to load script from assets ‘index.android.bundle’ (React Native) hatasının çözümü

‘react-native run-android’ komutunu çalıştırdığımızda ve başlıkta verilen hatayı aldığımızda aşağıdaki adımları izleyerek çözüme ulaşabiliriz.

1. Öncelikle proje klasörüne girin. Sonra bu klasör var mı yok mu kontrol edin:

android/app/src/main/assets
  • Eğer varsa iki dosyayı da silin (index.android.bundle ve index.android.bundle.meta)

  • Eğer yoksa 1’de verilen klasörü oluşturulun (main klasörünün içinde assets klasörü)

2. Sonra yine proje klasöründen aşağıdaki komutları çalıştırarak daha önce oluşturulmuş olması muhtemel ‘build’ klasörünü silin.

cd android && ./gradlew clean (Linux) 
cd android && gradlew clean (Windows)

3. Proje klasörüne geri dönün. Aşağıda yazılan komutta <index> olarak belirtilen kısma eğer sadece ‘index.js’ dosyası varsa varsa ‘index.js’; index.android.js ve index.ios.js dosyaları varsa ‘index.android.js’ yazın. Sonra da komutu çalıştırın.

react-native bundle --platform android --dev false --entry-file <index> --bundle-output android/app/src/main/assets/index.android.bundle --assets-dest android/app/src/main/res

4. Son olarak 'react-native run-android' komutunu tekrardan çalıştırın.

Bu çözüm (https://medium.com/@adityasingh_32512/solved-unable-to-load-script-from-assets-index-android-bundle-bdc5e3a3d5ff) adresinden alınmış, Türkçe’ye tercüme edilmiştir.