Drupal Console ile Drupal 8 İçin Gereken Modül Yapısının Kurulması

Drupal console bazı karmaşık işlemleri kolaylaştırmak için üretilmiş bir CLI (Command Line Interface) aracıdır. Komut satırından verilen interaktif komutlarla çalışır. Bir Drupal 8 modülü belli bir klasör yapısını ve belli başlı bazı dosyaların varlığını gerektirir. Bir modül için gereken klasör ve dosyaları oluşturmak için drupal console kullanacağız.

Composer Kullanarak Drupal Console Kurulumu

Burada anlatılan kurulum Ubuntu 18.04 üzerinde yapılmıştır.

İlk başta composer update komutu ile genel bir güncelleme yapalım:

Önce Drupal 8 klasörüne geçtikten sonra şu komutu vererek drupal console’u kuralım:

composer require drupal/console:~1.0 --prefer-dist --optimize-autoloader

Şimdi Drupal Console Launcher kurulumu için

curl https://drupalconsole.com/installer -L -o drupal.phar
mv drupal.phar /usr/local/bin/drupal
chmod +x /usr/local/bin/drupal

komutlarını çalıştıralım. Herşey yolunda gittiyse artık drupal diye bir komutumuz mevcut olmalı:

waiting

Şimdi root klasörümüze dönüp şu komutu çalıştıralım:

drupal generate:module \
--module="turna" \
--machine-name="turna" \
--module-path="modules/custom" \
--description="Turna Util" \
--core="8.x" \
--package="Turna" \
--module-file \
--composer \
--test \
--twigtemplate
waiting

Bu işlemi tamamladığımızda modülümüz kullanıma hazır olacaktır.